Sinds enige tijd is het weer mogelijk om een vast energiecontract af te sluiten. Lange tijd werden enkel variabele contracten aangeboden vanwege forse prijsstijgingen. Een vast contract kan zekerheid bieden, aangezien energiekosten voor veel huishouden en bedrijven een substantieel onderdeel zijn van de totale kosten. Er kan door het vastzetten van energieprijzen een realistische begroting worden opgesteld en vanuit deze begroting worden gestuurd naar de benodigde inkomsten om uw kosten te dekken. Punten die belangrijk kunnen zijn voor uw keuze van een energiecontract zijn: het prijsplafond en de wijziging in de opzegvoorwaarden van energiecontracten sinds 1 juni.

Prijsplafond

In 2023 is er nog een prijsplafond ingesteld door het kabinet met een grensbedrag voor energieprijzen tot een bepaald verbruik. Na afschaffing van het prijsplafond eind 2023, kan het fijn zijn een mate van zekerheid te behouden over uw energietarief.

Wijziging in opzegvoorwaarden

Tot 1 juni was de vergoeding voor het opzeggen van een vast energiecontract een vast bedrag. Sluit u ná 1 juni een nieuw contract af dan heeft u te maken met de gewijzigde opzegvoorwaarden. Door de gewijzigde opzegvoorwaarden wordt er gekeken naar:

  • Het verwachte verbruik vanaf moment van opzeggen tot einddatum van het contract.
  • De tarieven van het opgezegde contract en de tarieven van uw leverancier op het moment van opzeggen.

De opzegvergoeding van uw energiecontract zal vaak hoger zijn als voorheen.

Los van het feit dat de energieprijzen lastig te voorspellen blijven, is het belangrijk om uw energiesituatie grondig te bekijken om een weloverwogen beslissing te maken.

Wilt u meer advies over financiële kwesties? Neemt u dan gerust contact op via onze website.